Dewiza

Każde dziecko jest artystą
 Zadania główne

Wprowadzenie dziecka w świat muzyki i rozwijanie jego zainteresowań muzycznych.


Nasi Goście

Od października 2010 jesteś naszym . gościem.

Edukacja emocjonalna w przedszkolu


Barbara Iwicka


Program ,,Edukacja emocjonalna w przedszkolu. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci w  wieku przedszkolnym drogą do przeciwdziałania zachowaniom agresywnym" realizowany jest w grupie 3-latków przez nauczycielkę Barbarę Iwicką.Edukacja emocjonalna oparta jest na koncepcji wrażliwości emocjonalnej, umiejętności komunikowania się z innymi, zdobywaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem i asertywności. Wszystkie te elementy sprzyjają rozwojowi Inteligencji Emocjonalnej i pozwalają poznać siebie i innych, a tym samym przeciwdziałają agresji.

Podstawową formą działalności dzici w wieku przedszkolnym jest zabawa. Dlatego w programie znalazły miejsce zabawy, których celem jest poznanie i nazwanie swoich uczuć, wyrażanie swoich potrzeb, a także kształcenie wrażliwości emocjonalnej i empatii. Zabawy te związane ze światem szeroko rozumianej sztuki i twórczości pozwalają dzieciom wyrazić swoje uczucia w formie ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej, a także odreagować napięcie psychiczne. Należą do nich małe formy sceniczne, bajki relaksacyjne i psychoedukacyjne, zabawy z muzyką, taniec, twórczość plastyczna inspirowana słowem i muzyką różnego rodzaju, swobodne muzykowanie oraz zabawy relaksacyjne i ćwiczenia ,,gimnastyki mózgu"Zajęcia z edukacji emocjonalnej dostarczją dzieciom wiedzę niezbędną w naszym życiu, wiedzę o samym sobie, o tym jak wyglądam, co umiem, co muszę doskonalić, w czym jestem podobny, a w czym różnię się od swoich rówieśników, jakie uczucia przeżywam i jak je wyrażam, uwrażliwiają na potrzeby innych i pozwalają poznać różne techniki relaksacyjne dające odpoczynek, wyciszenie i odprężenie.

Realizując program w grupie dzieci młodszych główny nacisk położony jest na wyzwolenie ekspresji w różnych formach sztuki, która pomaga uzyskać wewnętrzną harmonię i wiarę we własne siły.

.